Arjan Vliegenthart

Arjan Vliegenthart nieuwe regent bij Stichting RCOAK

Stichting RCOAK is zeer verheugd met het aantreden van Arjan Vliegenthart als regent / bestuurslid per 21 juni 2022. Het RCOAK zal zich de komende tijd meer op armoedebestrijding in Amsterdam gaan richten. Op dit terrein heeft Vliegenthart ruime ervaring, die hij graag inzet voor het RCOAK:

‘ Stichting RCOAK ken ik goed vanuit mijn tijd als wethouder. Vermogensfondsen als het RCOAK kunnen goed aanvullend werken op wat de Gemeente doet, snel handelen in tijden van crisis en een signalerende functie hebben als beleid niet aansluit bij wat er in de praktijk nodig is om Amsterdammers in een lastige positie snel te helpen.
Juist in het huidige maatschappelijke tijdsgewricht zijn vermogensfondsen als het RCOAK, die snel kunnen schakelen, van grote waarde. Ik kijk ernaar uit om me op deze manier voor de stad en haar bewoners in te zetten.’

Arjan Vliegenthart was van 2014 tot 2018 wethouder Werk, Participatie en Inkomen in Amsterdam, en daar viel ook het armoedebeleid van de stad onder. Voordat Arjan wethouder was, is hij o.a. wetenschapper en Eerste Kamerlid geweest.
Als directeur van het Nibud – zijn huidige functie – streeft hij ernaar dat Nederlanders grip op hun geld krijgen en schuldenvrij blijven. Het Nibud helpt maatschappelijke organisaties die mensen uit de schulden proberen te helpen, en adviseert politiek en maatschappij over welk beleid mensen in staat stelt zonder geldzorgen te kunnen leven.
Vliegenthart zet zich als directeur van het Nibud in voor die mensen voor wie het RCOAK er ook wil zijn, en hij stelt de huidige maatschappelijke problematiek rondom armoede voortdurend bij media en politiek aan de orde.

Als directeur van het Nibud streeft hij ernaar dat Nederlanders grip op hun geld krijgen en uit de schulden blijven. Het Nibud helpt maatschappelijke organisaties die mensen uit de schulden proberen te helpen, en adviseert politiek en maatschappij over welk beleid mensen in staat stelt zonder geldzorgen te kunnen leven.
Voor Amsterdammers die hard hun best doen maar het toch niet breed hebben en in de problemen (dreigen te) komen wil het RCOAK zich de komende tijd extra gaan inzetten. Deze Amsterdammers komen door de nasleep van corona, inflatie en stijgende energieprijzen meer en meer in de knel. Het RCOAK wil ze zo goed mogelijk steunen, en zorgen dat onze toch beperkte middelen daarbij zo goed mogelijk ingezet worden. Daarbij zullen we de expertise van Vliegenthart goed kunnen gebruiken.