Disclaimer

Op deze website vindt u algemene informatie over de activiteiten en werkwijze van Stichting RCOAK. Stichting RCOAK kan niet instaan voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de informatie, noch voor de geschiktheid van de informatie voor een bepaald doel en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm of omvang ook, ontstaan door gebruikmaking van dan wel het vertrouwen op, de verstrekte informatie op deze website. De informatie mag uitsluitend voor persoonlijke, niet commerciële toepassingen worden gebruikt.