De Particuliere Vervoersdienst

Ouderen blijven langer zelfstandig en mobiel
Het succes van een Particuliere Vervoersdienst:
Maatwerk met inzet van getrainde vrijwilligers; ‘De chauffeur loopt nog even mee naar binnen’

Om van de ene naar de andere plaats te komen zijn er mogelijkheden te over. Voor ouderen wordt begeleiding echter steeds belangrijker. Bijvoorbeeld bij een bezoek aan het ziekenhuis; een arm ter ondersteuning en een luisterend oor. De Particuliere Vervoersdienst onderscheidt zich hiermee, met succes, door het leveren van maatwerk met inzet van getrainde vrijwilligers. ‘De chauffeur gaat mee!’

De stichting Welzijn Innovatiegroep Nederland (WIN) organiseert pilots, waarvan succesvolle projecten worden omgezet in formats die worden aangeboden aan welzijnsorganisaties en sociaal maatschappelijke instellingen. Mede met ondersteuning van Stichting RCOAK is een starterspakket voor de opzet van Particuliere Vervoersdiensten ontwikkeld. In heel Nederland zijn er met ondersteuning van WIN diverse, goed lopende vervoersdiensten tot stand gekomen.
Meer informatie hierover: www.stichtingwin.nl