Het Straatpastoraat Amsterdam

Protestantse Diaconie Amsterdam
‘Een rechtvaardige en barmhartige samenleving’
De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. Zij ondersteunen dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven via diverse projecten w.o. het Straatpastoraat.
Ook in Amsterdam horen dak- en thuislozen erbij. Hun ervaringen, talenten en inzichten zijn uniek en waardevol.

Het Straatpastoraat van de Protestantse Diaconie Amsterdam is er voor dak- en thuislozen met:

  • Persoonlijke aandacht
  • Belangenbehartiging
  • Creatieve en sociale activiteiten
  • Hulp bij boetes voor bijv. slapen in het openbaar of wildplassen
  • Advies over uitkeringen, (zorg)verzekeringen, instanties en woonrecht

Meer achtergrondinformatie:

Protestantse Diaconie website
Straatpastoraat op YouTube kanaal
Straatpastoraat op Facebook