Gewoon Bijzonder – Community building

Community building

‘In 2 jaar tijd van leegstand naar wachtlijsten’

De Koornhorst. Een seniorenflat uit de jaren ‘60 in Amsterdam Zuidoost.
De 495 senioren wonen weliswaar in één flat maar er is geen gemeenschap.
Er was onrust overlast vanuit de buurt, bewoners voelden zich niet veilig.

Community building is in gesprek gaan, de ander het gevoel geven dat hij/zij gekend wordt.

Hoe beleven en ervaren de bewoners community building?
Het team van Gewoon Bijzonder wakkert de gemeenschapskracht aan, maakt zichtbaar wat er leeft en maakt ruimte voor ideeën die er leven. Met de methode van Asset Based Community Development als basis. Community building bevordert wederkerigheid tussen bewoners en gaat uit van gelijkwaardigheid.

De Koornhorst startte in 2013 met community building volgens de methode Asset Based Community Development. De manier van werken van de professional is ingrijpend veranderd.

Als community builders spelen we in op het dagelijks leven, op wat zich toevallig aandient, op wat er is of op je pad komt. Door succesvolle community building kent de Koornhorst nu een wachtlijst in plaats van leegstand. Het project is uitgebreid naar drie andere locaties.
We zijn continu bezig met de kring groter te maken, het verleidelijk te maken om mee te doen en je welkom te voelen.

Uitvoeringsorganisatie:
Stichting Moved by ABCD

Lokale bijdragen van:
Pré Wonen, Rochdale, Stadgenoot, Bewonerscommissie De Drecht, Vrienden van De Drecht, Gemeente Deventer