Lang Leve Kunst

Lang Leve Kunst

theaterscene pijnlijke melodie
Een scene uit Pijnlijke Melodie van Grey Vibes

Voor iedereen die daar als professional of vrijwilliger bij betrokken is of wil zijn.

Begin 2021 wordt een nieuw fonds gelanceerd: het Lang Leve Kunst Fonds. Dit fonds stimuleert het ontstaan en behoud van initiatieven waarbij ouderen (70+, voornamelijk thuiswonend) gedurende enige tijd in groepsverband[1] kunst maken onder leiding van een kunstenaar. Dit fonds is de volwassen gedaante van een mooi experiment dat al in 2013 van start ging. Gestimuleerd en gefinancierd door Stichting RCOAK, Fonds Sluyterman van Loo, VSBfonds, het Ministerie van VWS en andere partners, zorgden kwartiermakers in het hele land voor verbinding tussen verschillende domeinen, namelijk die van zorg/welzijn en van kunst/cultuur.

In de loop van de jaren startten er honderden initiatieven. Ruim 500.000 ouderen dansten, zongen, maakten theater, fotografeerden, filmden en experimenteerden. Gedurende deze activiteiten ontmoetten zij nieuwe mensen en leerden ze nieuwe vaardigheden. De wereld kreeg voor velen weer kleur, glans en een doel waardoor gevoelens van eenzaamheid verminderden. Onafhankelijk onderzoek laat zien dat dit soort projecten écht bijdraagt aan zingeving en versterking van eigen kracht en initiatief.

Meer informatie en inspiratie vindt u op de website van het platform Lang Leve kunst.