Nalaten

Wilt u een positieve impuls geven aan de kwetsbaren in onze samenleving? En uw levensvisie terugzien in uw nalatenschap? Schenk dan aan Stichting RCOAK! Met onze expertise en ons landelijke netwerk zijn we graag uw gids in het landschap van goede doelen. Als u Stichting RCOAK in uw testament opneemt, steunt u kansrijke projecten die precies aansluiten bij wat ú belangrijk vindt.

NalatenStichting RCOAK ondersteunt al ruim 400 jaar weerlozen in de maatschappij. Wij selecteren projecten die een weg omhoog vormen voor mensen die buiten de boot vallen. Zo financieren wij maaltijdvoorzieningen voor dak-en thuislozen, het drugspastoraat voor (ex-)verslaafden, belevingsgerichte zorg voor dementerende ouderen, kunstprojecten voor kwetsbare ouderen, en psychosociale en palliatieve zorg voor (kanker)patiënten.

Stichting RCOAK wil kwetsbare groepen blijvend bereiken. Daarom verstrekken we niet alleen donaties, maar monitoren en evalueren we onze projecten ook. Samen met landelijke partners zorgen we ervoor dat veelbelovende initiatieven zich duurzaam kunnen ontwikkelen.

Stichting RCOAK ondersteunt projecten uit de opbrengst van haar vermogen. Door Stichting RCOAK in uw testament op te nemen, maakt u het verschil bij die projecten waarbij onze bijdrage alleen niet genoeg is. Via ons netwerk kunnen wij ook projecten specifiek voor u selecteren. Uw geld wordt dan rechtstreeks van betekenis voor de mensen die u voor ogen heeft.

Anderen ging u voor: mevrouw Mol (overleden in 2012) had de uitdrukkelijke wens dat haar volledige nalatenschap ten goede zou komen aan bijzonder kwetsbare Amsterdammers. Jaarlijks doneren wij uit haar nalatenschap aan organisaties in de stad, die dak- en thuislozen voorzien in hun meest urgente noden. Het vermogen van Stichting Henriëtte Hofje is sinds 2016 bij ons ondergebracht in een Fonds op Naam, waarmee wij ouderenprojecten financieren.

Uw nalatenschap is bij Stichting RCOAK in vertrouwde handen. Wij hebben een uitstekende reputatie bij goede doelen en voeren een professioneel en transparant donatie- en vermogensbeleid. Jaarrekeningen kunt u eenvoudig jaarverslag online inzien. Stichting RCOAK heeft een ANBI-status, berekent geen kosten aan legatanten en financiert geen overheadkosten uit schenkingen. Wij garanderen dat 100% van uw geld goed terechtkomt!

Nalaten aan Stichting RCOAK kan op drie manieren:

1. Fonds op Naam

U doet een schenking met een gerichte opdracht. Hierbij bepaalt u zelf de naam, de doelstelling en het bereik.
Stichting RCOAK draagt de volledige zorg voor uw fonds en garandeert dat de schenking conform de doelstelling van de erflater wordt besteed.

2. Erfstelling

U benoemt Stichting RCOAK tot erfgenaam, waarmee u Stichting RCOAK recht geeft op (een deel van) uw nalatenschap. Uw nalatenschap wordt toegevoegd aan het vermogen van de stichting, waarmee u de continuïteit ervan waarborgt. Uit het rendement worden projecten voor kwetsbare groepen gerealiseerd, zoals door u aangegeven in uw testament.

3. Legaat

U laat Stichting RCOAK een vooraf bepaald geldbedrag na of een object van waarde (zoals een effectenportefeuille of onroerend goed). Uw nalatenschap wordt besteed aan de doelstelling en doelgroep van uw keuze.

Onze brochure geeft inzicht in de mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u vrijblijvend een afspraak maken, neem dan contact op met Suzanne Kooij (directeur):

020-6232288 of via postbus@rcoak.nl.