Over RCOAK

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams vermogensfonds dat al meer dan 430 jaar actief is in onze hoofdstad. Wij versterken organisaties en initiatieven gericht op ouderen in heel Nederland, en op Amsterdammers in bestaansonzekerheid.

Stichting RCOAK wil – voor wie dat niet (meer) vanzelfsprekend is – een menswaardig leven bevorderen. Door financiële ondersteuning van initiatieven die mensen helpen ‘rechtop te blijven staan’ dragen wij eraan bij dat mensen in moeilijke situaties niet afglijden naar erger.
Jaarlijks kent het RCOAK donaties toe vanuit de rendementen op ons vermogen.

Onze steun bestaat uit financiering en inhoudelijk advies. Ook verbinden we aanvragers met andere organisaties, stimuleren we peer-learning en helpen we het ecosysteem rondom initiatieven te versterken. Onze financiering is soms projectmatig en soms gericht op organisatieversterking. Om urgente en relevante onderwerpen onder de aandacht te brengen, werken we samen met andere maatschappelijke organisaties. Uiteindelijk is ons doel altijd dat ouderen in Nederland en Amsterdammers in bestaansonzekerheid weer meer regie hebben over hun eigen leven en in staat zijn om zelfstandig of met begeleiding hun leven te leiden zoals zij dat willen.

Ruim 400 jaar geschiedenis

Stichting RCOAK kent een rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar. Hiermee behoort de Stichting tot een van de oudste charitatieve vermogensfondsen in Nederland.
Toen de protestanten het vanaf het jaar 1578 in Amsterdam voor het zeggen kregen, waren de katholieken voor het belijden van hun religie gedwongen ondergronds te gaan. Zij bleven echter hun weeskinderen, armen en ouderen ondersteunen vanuit o.a. het Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor, of Comptoir zoals het toen genoemd werd.

Over de rijke geschiedenis van meer dan 400 jaar heeft wijlen dr. Jurjen Vis het boek “Liefde is het Fundament”, 400 jaar Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor in Amsterdam” geschreven, een uitgave van uitgeverij Boom. Kunstgeschiedenis, religiegeschiedenis en sociologie geven het verhaal diepte. Dit boek is verkrijgbaar bij Stichting RCOAK.

Stichting RCOAK is gevestigd op hofje ‘Liefde is het fondament’ in Amsterdam.

Hofje ‘Liefde is het fondament’

Hofje Liefde is het FondamentHet door Claas Reijnierszoon gestichte hofje ‘Liefde is het Fondament’ is gebouwd in 1618 en werd gedurende lange tijd beheerd door de twee oudste afstammelingen van de stichter, die in Amsterdam woonden. Er zullen oude mannen of vrouwen hebben gewoond, die tegen een kleine vergoeding hun laatste dagen mochten slijten in de beschutting van het mooie hofje aan de Keizersgracht.

In 1886 is de administratie van het hofje overgedragen aan Stichting RCOAK, die de 24 woningen tegen een matige huurprijs (in 1960 was dat zeven gulden per maand) ter beschikking stelde aan behoeftige alleenstaande vrouwen.

In 1914 is het hofje, tegelijk met de twee ervoor staande huizen aan de gracht zeer grondig verbouwd in de toen populaire oud-Hollandse renaissancestijl. Aan het begin van het derde millennium is het hofje opnieuw intensief verbouwd naar ontwerp van de Amsterdamse architect F. Boogers. Een deel van het hofje dient nu als kantoor van Stichting RCOAK, een ander deel is verhuurd aan Amsterdamse organisaties die alle op hun eigen manier tot doel hebben de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen in Amsterdam te verbeteren. De gebruikers van het hofje kijken uit op de fraaie binnentuin ontworpen door tuin- en landschapsarchitect Arend-Jan van der Horst.

Het Lindenhofjehet Lindenhofje

Het RCOAK bestaat ruim 400 jaar. Al die tijd staan we voor meer zelfregie en een menswaardig leven van ouderen en mensen in kwetsbare posities. Het vermogen van RCOAK bestaat onder andere uit twee hofjes in Amsterdam. Hier vonden mensen en organisaties een veilig en betaalbaar onderkomen.

Het Lindenhofje wordt momenteel verbouwd. De verbouwing is zomer 2023 gereed. We bouwen er 21 appartementen voor medewerkers in de Amsterdamse ouderenzorg zodat zij dichtbij hun werk kunnen wonen. Zo leveren we een bescheiden, duurzame bijdrage aan het grote tekort aan zorgmedewerkers in onze stad.

Alle informatie over de verbouwing staat op www.lindenhofje.nl