krasse kunst

Een gouden kans

erken de kracht van kunst en creëer
culturele kansen voor ouderen

Van kunstbeoefening word je blij, daar gaat het om!

De serie Krasse Kunst laat zien wat kunstbeoefening door ouderen oplevert.

En ook waar de zwakke plekken zitten.

Kunst en contact

"Ik voel me daar als een vis in het water. Ook die combinatie jong en oud, dat is werkelijk geweldig.”

Ferry Verschuyl, deelnemer aan Music Generations

Wanneer je ouderen vraagt naar de betekenis van de kunstactiviteit waaraan ze hebben deelgenomen, noemen ze vaak hun persoonlijke ontwikkeling, maar nog vaker hoe geweldig het was om samen aan iets te werken. Ze hebben nieuwe contacten opgedaan en voelen zich weer verbonden met "de wereld waar het gebeurt”. Ook voelen zij zich gesterkt, omdat ze hun talenten hebben kunnen gebruiken en niet zijn aangesproken op wat ze niet meer kunnen. Door kunstbeoefening gaat de wereld voor ouderen letterlijk weer open.

kunst en contact

Geen medicijnen, maar kunst op recept!

“Eerst liep ik altijd naar de grond te kijken, maar nu ga ik rechterop en ik zie heel de wereld. Ik heb het nu hartstikke naar mijn zin, het gaat goed met mij!”

Hennie van Waasdijk, deelneemster Dance for Health

Bij ouderen zijn bepaalde delen van de hersenen kwetsbaar. Het beste medicijn is de hersenen uit te dagen, nieuwe dingen te doen, die je nooit eerder hebt gedaan. Kunst leent zich daar uitstekend voor. Het is ook aangetoond dat mensen die aan actieve kunstbeoefening doen, minder depressies hebben dan mensen die het niet doen. Samen met kunst bezig zijn, je omringen met dat wat je mooi, intrigerend of ontroerend vindt, het is gezond én een bron van plezier.

kunst op recept

Kunst en geld

Kunstbeoefening door ouderen levert veel op, maar vergt ook een organisatorische en financiële inspanning. Geld voor kunstbeoefening door ouderen komt grotendeels van drie bronnen: de overheid, particuliere fondsen en sponsoren. Maar bij wie moet je nu zijn? Hierover gaat het in deze film.

kunst en geld

Kunst geeft kracht

"Ik vond het leuk. Er was zelf een mijnheer van 93 die meedeed, echt te gek!”

Cokkie van der Werf, deelnemer cursus 3D-printen

De impact van kunst is het grootst als je ervan kunt leren en je grenzen kunt verkennen. Dat is niet alleen goed voor het behoud van de hersenfuncties, het zelfvertrouwen en het zelfbeeld; kunstparticipatie verschaft ouderen ook een nieuwe identiteit. Je bent even niet de oma die alles vergeet of de buurman met hoorproblemen, maar de student die leert 3D-printen, de acteur die in de rol van een ander kruipt. Aan jezelf en aan de werkelijkheid kunnen ontsnappen – hoe kort ook – is van onschatbare waarde.

kunst geeft kracht