gewoon bijzonder

Community
building

in 2 jaar tijd van leegstand naar wachtlijsten

De Koornhorst. Een seniorenflat uit de jaren ‘60 in Amsterdam Zuidoost.

De 495 senioren wonen weliswaar in één flat maar er is geen gemeenschap.

Er was onrust overlast vanuit de buurt, bewoners voelden zich niet veilig.

Community building is in gesprek gaan, de ander het gevoel geven dat hij/zij gekend wordt.

twee jaar geleden was niet iedereen hier gelukkig

Bewoners De Koornhorst protesteren

frictie onderling en met de woningcorporatie

er moest iets gebeuren: community building

samen koken en eten verbindt alle culturen

iedereen heeft iets te vertellen en doet er toe

Hoe beleven en ervaren de bewoners community building?

Het team van Gewoon Bijzonder wakkert de gemeenschapskracht aan, maakt zichtbaar wat er leeft en maakt ruimte voor ideeën die er leven. Met de methode van Asset Based Community Development als basis.

Community building bevordert wederkerigheid tussen bewoners en gaat uit van gelijkwaardigheid.

Community building met de haakclub

Samen zwemmen om in beweging te blijven

samen zwemmen is leuker dan alleen

Samenwerken voor integratie

community building zet aan tot eigen initiatief van bewoners

De Koornhorst startte in 2013 met community building volgens de methode Asset Based Community Development. De manier van werken van de professional is ingrijpend veranderd.

Als community builders spelen we in op het dagelijks leven, op wat zich toevallig aandient, op wat er is of op je pad komt.

Door succesvolle community building kent de Koornhorst nu een wachtlijst in plaats van leegstand.

Het project is uitgebreid naar drie andere locaties.

assset based community development

alert zijn op de kleine dingen die van belang zijn

visie van de woningcorporatie

filmpje van de werkvloer