protestantse diaconie amsterdam

Het straatpastoraat

een rechtvaardige en
barmhartige samenleving

De Protestantse Diaconie Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving.

Zij ondersteunen dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven via diverse projecten w.o. het Straatpastoraat.

Ook in Amsterdam horen dak- en thuislozen erbij. Hun ervaringen, talenten en inzichten zijn uniek en waardevol.

Daklozenkoor de straatklinkers

"Optredens en oefenen van het daklozenkoor zijn de kleine hoogtepunten in de week." (Huub)

persoonlijke aandacht

belangen behartiging

Zomerprogramma van het straatpastoraat

"Er is een basis van vriendschap en tegemoetkoming zeker door de lange duur. Blij dat we er met elkaar nog zijn." (Marinus)

creatieve en sociale activiteiten

This occupation

Deelnemers van het Straatpastoraat met kunstenaar Tino Sehgal op de trap van het Stedelijk Museum. Deze groep vertolkte in de maand december het werk "This Occupation" van Tino Sehgal in het Stedelijk Museum.

creatieve en sociale activiteiten