Over Stichting RCOAK

Stichting RCOAK (Roomsch Catholijk Oude Armen Kantoor) is een Amsterdams charitatief vermogensfonds gevestigd in een van de twee hofjes van Stichting RCOAK, 'Liefde is het Fondament', aan de Keizersgracht te Amsterdam. 

Lees verder >

Financiële ondersteuning

Stichting RCOAK ondersteunt een bont palet aan projecten. Het verbindende element bij al deze projecten is dat de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen centraal staat. Landelijk uitsluitend ouderen, binnen Amsterdam horen ook dak- en thuislozen, mensen in achterstandsposities tot onze doelgroep. Lees verder >

Projecten

Om een idee te geven welk type projecten Stichting RCOAK financieel ondersteunt hierbij een opsomming, niet limitatief, van de levens-domeinen waarbinnen de door ons gesteunde activiteiten en projecten zich afspelen: Lees verder >

De aanvraag

Het aanvraagen van een donatie loopt via deze website. Eerst dient u een verzoek in voor een quick-scan van uw project. Bij een positieve reactie van Stichting RCOAK krijgt u per e-mail inloggegevens om een volledige aanvraag in te dienen.

Lees verder >

Actualiteiten

 

Samenwerking

Stichting RCOAK werkt samen met een aantal fondsen die ook donaties verstrekken aan projecten gericht op de bevordering van de kwaliteit van leven van ouderen.

Lees verder >

Veelgestelde vragen 

Bij voorbeeld:  

  • Hoe weet ik of mijn project voor donatie van Stichting RCOAK in aanmerking komt?
  • Wat is de gemiddelde bijdrage van de door de Stichting RCOAK verleende donaties? 

Lees verder >

Contact

Stichting RCOAK

Keizersgracht 334

1016 EZ Amsterdam

T: 020 623 22 88

F: 020 624 42 12

M: postbus@rcoak.nl

 

Logo:

 

 

 

 

Lees verder >